INFORMACE RODIČŮM

Třídní schůzky s rodiči se konají vždy od 15:00 do 16:30.
22. 9. 2016
Listopad 2016 - konzultace s rodiči a dětmi
Leden 2017 - konzultace s rodiči a dětmi
Duben 2017 - konzultace s rodiči a dětmi
Červen 2017 - Třídní schůzka

Školní rok:
Zahájení - čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny - Středa 26. října a pátek 30. října 2016
Vánoční prázdniny - od pátku 23. prosince 2016 - pondělí 2.ledna 2017 včetně
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
Ukončení vyučování v prvním pololetí - v úterý 31. ledna 2017
Pololetní prázdniny - pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny - 27.2. - 5.3.2017
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Ukončení vyučování ve druhém pololetí - pátek 30. června 2017
Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 3. září 2017


Plavecký výcvik:
Bude probíhat od 17.10.2016 v plaveckém bazénu ve Volarech.


Omlouvání nepřítomnosti žáků:
Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka bezprostředně
po návratu žáka do školy písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění
z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).


Školní mléko:
Pro povzbuzení zájmu o mléko a i jako reakci na životní styl dětí i rodičů, nabízí Laktea školám jako doplněk školní svačiny i další výrobky zdravé výživy, cenově zvýhodněné od výrobců. A to tradičně velmi žádané müsli tyčinky, celozrnné cereální sušenky Corneli ve variantách klasik a bezlepkové i celozrnné ovesné cereálie Biskiti. Oblíbené croissanty jsou nabízeny čokolá dové a s karamelovým krémem. Žádané jsou i nápoje Hello Simpsons, v atraktivních obalech Tetra Pak, stejně tak jako sušenky BeBe Dobré ráno, Diskíto a BeBe Brumík. S cílem pokrýt i potřebu pitného režimu dětí je od září 2009 nově v nabídce také jemně ochucená neperlivá voda Kubík Waterrr.


Animovaný film ZŠ Zbytiny - práce žáků II.třídy a paní učitelky Anny Mášové. Ke stažení ZDE