AKTUÁLNĚ

Plán měsíce: ČERVEN
4.6. DŘÍPATKA - NEJEN SOUMAŘI SE PROCHÁZELI MĚSTEM- 3.-5. ročník 40,-Kč Odjezd v 6.45 busem, návrat 13.00 vlakem. S sebou svačina, kapesné.

5.6. FOCENÍ ŽÁKŮ – 9.00h
Do notýsku, prosím Vás, napište, kolik ks společných, individuálních, či skupinových fotek žádáte.

12.6. Školení ČB- Pomalé pracovní tempo a možnost jeho rozvoje (Mgr. Lenka Třísková)

13.6. SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČI ve škole- 15.00 hodin.

13.6. SETKÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY – od 15.30 hodin

13.6. – Závěrečná společná TŘÍDNÍ SCHŮZKA.
- od 16.00 hodin.

15.6. ODVOZ SBĚRU PAPÍRU A VÍČEK

19.6. Loučení se školním rokem: MALÉ ZAHRADNÍ POSEZENÍ A NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE
Program:
• 16.00 – sraz na zahradě u ohniště
Vystoupení žáků ZŠ / Pasování na čtenáře – prvňáčci / Rozloučení s „páťáky“/Přivítání budoucích školáků
Posezení u ohně s opékáním. Vás bychom chtěli požádat opět o malé pohoštění k ohni.
• cca 19.30 odchod dětí do školy
S sebou- spacák a karimatku, baterku, věci na spaní a hygienu, večeři (něco na opečení u ohně, apod.) Snídani si připravíme sami.

25.6. – VÝMĚNA UČEBNIC – pomůcky k vrácení budou již z domova čisté, slepené, vygumované; Pomůcky na nový školní rok.

26.6. Mezinárodní den boje proti drogám – 4.,5. ročník

29.6. - Slavnostní předání VYSVĚDČENÍ za školní rok 2017/2018. Konec výuky v 8.45 h. Pokud budete chtít odhlásit na tento den oběd, prosíme učiňte tak o týden dříve. Děkujeme!Plán měsíce: KVĚTEN
1.5. Svátek práce

3.5. Svět pod lupou – badatelsky orientovaný program, práce s mikroskopy. 50,-Kč

7.5. Ředitelské volno
8.5. Státní svátek –Den vítězství

15.5. Rekordy školy – atletické závody všech dětí ZŠ Zbytiny na Tatraně v Prachaticích. Odjezd linkovým autobusem v 6.45h. Atletické oblečení (šortky, elasťáky, tričko, mikinu, pokrývku hlavy), lehkou svačinu, pití, kapesné.

16.5. Den rodin – společně podpoříme sounáležitost rodiny zábavnými činnostmi. Na odpoledne bude rovněž připravena jízda zručnosti. Sraz v 16.00 hodin na asfaltovém hřišti. Vezměte si s sebou vuřty na opékání.

18.5.Lesní pedagogika v rámci Týdne lesů s Vojenskými lesy Arnoštov.
Celodenní pobyt v přírodě zakončený opékáním vuřtů. Oběd odhlášen. Návrat do13.30h. Za nepříznivého počasí se program uskuteční formou osvěty přímo v Arnoštově (doprava zajištěna).

24.5. Dětský den na Olšině. Odjezd v 8.00hod od školy, návrat do 13.00h. S sebou batoh, dostatek pití, svačinu, pokrývku hlavy, případně podle počasí pláštěnku, sportovní oblečení a obuv. Oběd v ZŠ.

31.5. Zdravá 5 - vzdělávací program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. (od 10.00h)


Plán měsíce: BŘEZEN
Plán práce
Březen - měsíc knihy a hudby

5.-9. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
14.3. ŠKOLNÍ KOLO JIHOČESKÉHO ZVONKU ve zpěvu lidových písní
21.3. VÍTÁNÍ JARA – příprava na přírodovědnou soutěž Národního parku „Šumava ve školních lavicích“
SVĚTOVÝ DEN POEZIE – příprava na recitační soutěž, čeští básníci
22.3. DEN VODY – projektový den o vodě. Oslava vody. Děti přijdou v modrém oblečení. Živočichové a rostliny v okolí vody. Kvalita vody. Měření vody – jednotky objemu. Koloběh vody v přírodě. Anglické pojmy na téma vody. Výtvarná dílna s tématem vody. Témata budou prolínat výukou po zbytek týdne.
23.3. JIHOČESKÝ ZVONEK – Vybrané děti z 1. - 3.třídy ( zpívají 1 lidovou písničku s doprovodem, žáci 4. a 5. r. mají předvést dvě písně, z toho jednu bez klavíru (kytary, houslí..). Odjezd v 7.50 h od ZŠ do Volar. Návrat na oběd.

26.3. VÝCHOVNÝ PROGRAM O HUDBĚ – „Harmonie, melodie a rytmus“- představení nástrojů (bicí, saxofon, klávesy) 60,-Kč

28.3. DEN UČITELŮ – připomínka narození Jana Amose Komenského
PROJEKT: Co nového nás naučíš ty? – děti se učí navzájem novým dovednostem

Akce ŠD:
Odemykání řeky Blanice – podle počasí upřesníme termín.
Návštěva knihovny – Březen, měsíc knihy.

MPP – dramatizace scének „Umím říci NE“, „Umím odmítnout“
EV – Tématický den „Zdravý životní styl“


Plán měsíce: ÚNOR
2.2. Pololetní prázdniny.

8.2. Veselé zoubky – preventivní program pro žáky 1.třídy

12.2. Výukový pořad „Harmonie v hudbě“ od 13.00 hodin – 60,- Kč

27.2. CEV Dřípatka – „Mravenčí království“ 1.-2. ročník
Odjezd v pondělí ráno autobusem do Prachatic, sraz v 6,40 hod.na zastávce. S sebou batůžek, přezůvky, pití, svačina, peníze na autobus (asi 24,-Kč). Odvoz z Blažejovic bude zajištěn opět auty z OÚ Zbytiny. Cena programu 50,-Kč.

Projekt „Žijeme OLYMPIÁDOU!!!“ - hodiny TV, PV, VV


Plán měsíce: LEDEN
10.1. Konzultace s rodiči a žáky (14.30- 16.00h nebo dle vlastní domluvy).
22.1. Pedagogická rada – hodnocení za 1. pololetí.
24.1. CEV Dřípatka – Není kámen jako kámen- program se uskuteční podle zdravotního stavu lektorky- info upřesníme
29.1. Divadelní představení „Maková panenka“- 1.a 2. ročník (odjezd v 6.45h linkovým autobusem, začátek představení v 8.30h)
31.1. Předávání vysvědčení za 1. pololetí škol. roku 2017/18
– 4. hodina.
2. 2. Pololetní prázdniny

AKCE ŠD:
Zimní radovánky – bruslení a bobování – je nutné mít v ZŠ vhodné oblečení, obutí.
Plán měsíce: PROSINEC
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V ZŠ ZBYTINY
5.12. Mikulášská besídka (10.00 h)
13.12. Obchůzky Lucií – bílé oblečení či látku přes sebe
13.12. Česko zpívá koledy – zpívání pod rozsvíceným stromem ve Zbytinách od 17.40h (účast dětí ZŠ, Dětského útulku, Zbytinských bab)
14.12. Vánoční putování do Prachatic – odjezd v 9.00 h vlakem
• Andělské tvoření s M. Vitoulovou v DDM (30,- Kč hrazeno z fondu)
• Sklepy staré radnice – výstava kostýmů z pohádky Z pekla štěstí
• Muzeum – výstava Tajuplný advent
S sebou svačinu, přezůvky, peníze na vlak.
20.12. Živý Betlém – od 17.30 h
Děti se zapojí v rolích andělů a pasáčků. Mají rozdělené role s texty. Pokud se nemohou zúčastnit, napište nám, abychom vystoupení přizpůsobily. Prosíme Vás o přípravu kostýmů (beranici, klobouk, hůl, kožíšek nebo pytlovina jako košile přes teplé oblečení apod., bílé roucho, velký svetr po mamince  nebo šaty přes bundu – andílci budou naducaní, ale hlavně, že nezmrznou .
21.12. Předvánoční setkání – vánoční nadílka mezi kamarády, dopolední pozastavení plné koled, zvyků a pohádek.(hrnek, cukroví, čaj, lžička, dárky)
S dětmi se rozloučíme slavnostním vánočně laděným obědem. Obsluhují nejstarší žáci školy.
22.12. ŘEDITELSKÉ VOLNO


Vážení rodiče!
Příjemně prožitý adventní čas, pohodu plnou radosti a pevného zdraví přeje
kolektiv pracovníků ZŠ ZbytinyPlán měsíce: LISTOPAD
2.11. DUŠIČKY – žáci 1. a 2. ročníku - vzpomínáme na své předky.
3.11. IZRAEL – cestopisná přednáška k projektu „Letem světem“
4.11. MUZIKÁL Ať žijí duchové - Praha
6.11. PLANETÁRIUM ČB – pro žáky 5.ročníku
8.11. KONZULTACE s žáky a rodiči o prospěchu a chování (od 14.30h)
10.11. CEV Dřípatka – 1.- 5. ročník Program „Lidé celého světa“
Odjezd do Prachatic v 6.45 h linkovým autobusem. Cena programu 50,-Kč. Návrat vlakem ve 11.00h. Cena jízdného 30,- Kč.
15.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
17.11. Státní svátek
20.11. Ukázka SOKOLNICTVÍ – ochrana dravců - od 10.00 hodin


AKCE ŠD:
Drakiáda – 6.11. odpoledne
Píšeme dopis JežíškoviPlán měsíce: ŘÍJEN
1.10. Zahájení činnosti Klubu dětí ve Zbytinách
Platby za kroužky prosím odevzdejte do 24.10.2017.
3.10. Plavecký výcvik – 4.a 5. lekce (doprava autobusem)
6.10. Seminář Osobnostní rozvoj a výměna zkušeností Frymburk –St.
11.10. Návštěva p. Pískové z SPC České Budějovice
12.10. Seminář HV – „Rytmy zimy“ 13.00-17.00 Č.B. – St.
14.10. Výroční zpráva předložena Školské radě
20.10. Den stromů – projektová výuka s panem Roseckým. 2h výuka v terénu – prosím přizpůsobte se počasí obuví i oděvem.
21.10. Vystoupení žáků pro seniory ve Zbytinách „Letem světem“
26.-27.10. Podzimní prázdniny
–Konference o vzdělávání ZŠ Národní (8.00-16.00h)
28.10. Státní svátek – Den vzniku samostatného českoslov. státu
30.10. Akce ŠD – Dýňobraní – od 15. hodin – akce pro rodiče a děti
S sebou přírodniny a nože na vydlabávání.


Zahájení školního roku 2017/2018

• slavnostní zahájení se koná pro 1. až 5. ročník společně
v 8. 00 hodin, výuka končí v 10 hodin.
V 9.00 hodin na děti u hřiště čeká překvapení.
• všichni si přinesou přezutí a školní tašku
• školní družina je v provozu od 6.45 hodin do 14.15 hodin
• oběd v 11. 00 hodin – připomínáme změnu úhrady!!!
(nutnost zaplatit oběd na měsíc dopředu)Všichni si přineste dobrou náladu a chuť do práce.

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ Zbytiny
Plán měsíce: ZÁŘÍ
Téma: Letem světem (Multikulturalita)
4.9. Slavnostní zahájení školního roku.
Žáci 1.ročníku: 4.9.2017 - 1 vyučovací hodina
5.9.2017 – 2 vyučovací hodiny
6.9.2017 – 3 vyučovací hodiny
7.,8.9.2017 – 4vyuč. hodiny dle rozvrhu
Žáci 2.-5. ročníku 4.9.2017 - 8.00-10.00 výuka, oběd od 11.00h.
Přihlášky do ŠD, ŠJ, Klubu dětí Zbytiny a Náboženství, Školní mléko a ovoce
12.9. 1.plavecká lekce (7.30-9.00h). Odjezd linkovým autobusem v 6.45h, návrat objednanou dopravou. Další plavecké lekce každé úterý.

21.9. Třídní schůzka od 15.00h.
Seznámení s letošními aktivitami školy, organizací školního roku ( Klub zábavné logiky, doučování žáků – reedukace ČJ, zájmové útvary aj.)
Před třídní schůzkou proběhne setkání školské rady, případné podněty prosíme předat k projednání panu Václavíkovi.
21.9. Sportovní odpoledne pro rodiče a děti „Světový den bez aut“ – od 16.00 hodin na hřišti. Jízda zručnosti na kole (nutná výbava pro cyklisty- helma)

28.9. Státní svátek
Plán měsíce: ČERVEN
2.6. FOCENÍ ŽÁKŮ – 9.00h
Do notýsku, prosím Vás, napište, kolik ks společných, individuálních, či skupinových fotek žádáte ( s kým se děti budou fotit)
POSLEDNÍ MOŽNOST DONÉST SBĚR PAPÍRU, VÍČEK

5.6. Sportovní areál TATRAN – „ Pojď si vybrat, co tě baví“ - sportujeme s osobnostmi českého sportu. Děti se na jednotlivých stanovištích seznámí a zapojí se do netradičních i známých sportovních disciplín (judo, atletika, cross fit, veslování, hokejbal). Odjezd:6.45h ze Zbytin. Návrat na oběd vlakem ve 13.00h. Ráno nám zpříjemní paní učitelka Vitoulová. Děti nebudou muset hodinu čekat na akci, ale zaplavou si v plaveckém bazénu pod její trenérskou taktovkou a dozorem třídních učitelek.
S sebou: Sportovní oblečení a obuv (děti v nich rovnou pojedou), věci potřebné na plavání, svačina, peníze na dopravu, bazén, pláštěnka podle předpovědi počasí. Kapesné – v areálu bude otevřen bufet, ale pití si děti vezmou již z domova.

8.6. CEV Dřípatka – program pro 1.a 2.ročník: „Motýl, luční drahokam“ – 25,- Kč
Odjezd v 6.45h ze Zbytin. Návrat na oběd vlakem v 11.00h.

12.6. Setkání s předškoláky ve škole - dopolední program.

13.6. – Závěrečná společná třídní schůzka s rodiči o prospěchu a chování žáků.
- od 15.30 hodin.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 15 hodin.

16.6. Školní výlet – Náplň: Soumarský most – vojenské bungry, naučná stezka rašeliniště
Lenora – ukázka pečení v historické peci
Strážný – rybárna, sádky ryb s průvodcem
Lenora – ochutnávka upečeného chleba
Odjezd v 8.00 od ZŠ autobusem, návrat kolem 13.00hodiny. Oběd bude odhlášen, děti dostanou malý oběd po cestě (polévka). Děti budou mít pohodlnou turistickou obuv, oděv, dostatečnou svačinu, pití.

22.6. Loučení se školním rokem – ZAHRADNÍ SLAVNOST - od 16.00 h
Program:
Vystoupení kytaristy Luboše Hrdličky a Roberta Robasco Schustera – společně si zatančíme a zajucháme
Vystoupení žáků ZŠ a dětí z MŠ / Pasování na čtenáře – prvňáčci / Rozloučení s „páťáky“
Tvořivá dílna – „Flema studio“-výroba mýdel, koupelové soli, drátkování, podmalba…výběr jedné činnosti každého příchozího dítěte za odpoledne.
Sportovní disciplíny. Malování na obličej.
Posezení u ohně s opékáním, případně s přineseným pohoštěním (maminky, budete moc hodné, když dětem připravíte talířek sladkého či slaného pohoštění).

26.6. - Výměna učebnic – pomůcky k vrácení budou již z domova čisté, slepené, vygumované; Pomůcky na nový školní rok.

30.6. - Slavnostní předání vysvědčení za školní rok 2016/2017. Konec výuky v 8.45 h. Pokud budete chtít odhlásit na tento den oběd, prosíme učiňte tak o týden dříve. Děkujeme!

MOŽNÉ AKCE POSLEDNÍCH 14 DNÍ ŠKOLNÍHO ROKU:
Datum upřesníme podle počasí.
• Výuka s Policií ČR ve Zbytinách – bezpečnost dětí o prázdninách.
• Matýskova stezka, Libín, sv. Majdaléna, Spálenec, perlorodka, koupání v Blanici
• Výuka na dopravním hřišti.

Všem pracovníkům, žákům školy i jejich rodičům, přeji odpočinkové, pohodové a slunečné prázdniny!


NNTB - Nenech to být
Necítí se tvůj spolužák dobře, nebo mu někdo ubližuje? Nenech to být a pojď to bez žalování vyřešit! Díky této stránce https://nntb.cz můžeš napsat vedení své školy, které mu určitě pomůže. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl zrovna ty. :)
Máte také možnost využít stažení mobilní aplikace, která byla vytvořena pro všechny chytré telefony.

Co je NNTB?
“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Naše Základní škola Zbytiny je registrovaná do projektu NNTB.

Mgr. Petra Staňková


Plán měsíce: KVĚTEN
1.5. Svátek práce
2.5. Ředitelské volno – školení pedagogů na téma Vědomá pedagogika
8.5. Státní svátek
9.5. Ředitelské volno
10.5. CEV Dřípatka – Štěpánčin park Pt – 3.-5. ročník
12.5. Lesní pedagogika – zaměstnanci Vojenských lesů Arnoštov pro žáky připravili poznávací zkoušku šumavské fauny a flóry. Bude to skvělá příprava na soutěž NP Šumava, ve které v loňském roce naši žáci skvěle obstáli.

16.5. Den rodin – společně podpoříme sounáležitost rodiny zábavnými činnostmi. Na odpoledne bude rovněž připravena jízda zručnosti. Budeme rády, když skupina rodičů vyrazí na kolech na krátký výlet s dětmi do Skříněřova. Sraz v 16.00 hodin na asfaltovém hřišti.


25.5. Dětský den na Olšině. Odjezd v 8.00hod od školy, návrat do 13.00h. S sebou batoh, dostatek pití, svačinu, pokrývku hlavy, případně podle počasí pláštěnku, sportovní oblečení a obuv. Oběd v ZŠ.

TERMÍN UPŘESNÍME!!! Rekordy školy – atletické závody všech dětí ZŠ Zbytiny na Tatraně v Prachaticích

2.6. Společné focení žáků školy (9.00h).Zápis do 1.ročníku
Dne 11.4.2017 byli přijati k základnímu vzdělávání tito žáci:

ZSZ 13/2017
ZSZ 15/2017
ZSZ 17/2017


Kódem je přidělené registrační číslo.
Ve Zbytinách 21.4.2017

Mgr. Petra Staňková, ředitelka ZŠ Zbytiny, okres PrachaticePlán měsíce: DUBEN
11.4. ZÁPIS do 1. ročníku od 15.00 hodin.
12.4. JAN HUS – pokračování projektu Naše historie . 2. třída – Muzeum loutek a cirkusu – 40,-Kč
1. vyučovací hodina v ZŠ, odjezd a návrat vlakem, svačina, pití.
19.4. Porada ředitelů škol – Staň.
19.4. KONZULTACE o prospěchu a chování za 3.čtvrtl- od 14.30 hodin.
19.4. JÍZDA ZRUČNOSTI A CYKLOVÝLET S RODIČI od 16.00 hodin na asfaltovém hřišti.
21.4. DEN ZEMĚ - Soutěž Šumava ve školních lavicích (NP Šumava), úklid v okolí školy v rámci akce Ukliďme Česko, údržba zahrady.
24.4. CEV DŘÍPATKA – výukový program „Cesta jídla“ 2.třída - 40,- Kč. Odjezd v 6.45h autobusem.
28.4. CEV DŘÍPATKA – výukový program „Motýl luční drahokam“ 1.třída - 25,- Kč Odjezd v 6.45h autobusem.


Akce ŠD:
Vyrábíme dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky.
Velikonoční tvoření.
Jarní hry – Kuličkiáda.
Pálení čarodějnic.Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek
V pátek, 24.3.2017, jsme se se sedmi zástupci z řad dětí, vypravili poprvé na oblastní pěveckou soutěž do Volar. Již cestou v minibuse jsme se pilně rozezpívali a naladili na akci. Pro některé děti to byla velká zkouška. Tréma je pozlobila, ale při samotném zpěvu na sobě nedaly nic znát.I na zpáteční cestě byl důvod ke zpěvu a radosti. Příští rok se na soutěž s dětmi určitě zase vypravíme. Taková úroda zpěváků v naší škole už dlouho nebyla. Gratulujeme!
Umístění:
1.místo kategorie 0 Gabriela Rosecká
2.místo kategorie 0 Michaela Martínková, Karolína Václavíková, Jan Vrána
3. místo kategorie 0 Adéla Vyskočilová, Anna Řehořová

Plán měsíce: BŘEZEN
Březen - měsíc knihy

1.-3.3. Jarní prázdniny
11.3. Vystoupení na MDŽ Zbytiny – sraz v 15.20 h v předsálí.
21.3. Hudební cesta časem – výukový program pro žáky (40,-Kč hrazeno z fondu)
22.3. DEN VODY – projektový den o vodě. Oslava vody. Děti přijdou v modrém oblečení. Exkurze do čističky vody. Živočichové a rostliny v okolí vody. Kvalita vody. Měření vody – jednotky objemu. Koloběh vody v přírodě. Anglické pojmy na téma vody. Výtvarná dílna s tématem vody. Témata budou prolínat výukou po zbytek týdne.
24.3. Jihočeský zvonek – Vybrané děti z 1. - 3.třídy ( zpívají 1 lidovou písničku s doprovodem, žáci 4. a 5. r. (kategorie postupující do okresu - 5. 4. DDM Pt) mají předvést dvě písně, z toho jednu bez klavíru (kytary, houslí..). Odjezd v 7.50 h od ZŠ do Volar. Návrat na oběd.

28.3. Projekt NAŠE HISTORIE – 3.-5. ročník. Odjezd v 6.45. Zde prohlídka historických zajímavostí, návštěva muzea divadelního představení „Staré pověsti české“. Vhodné oblečení podle počasí, pití, svačina, kapesné. Cestovné 30,-Kč. Návrat v 13.15h vlakem. Oběd v ZŠ.

28.3. DEN UČITELŮ – připomínka narození Jana Amose Komenského

30.-31.3. ŠKOLENÍ –M.Vitolulová ČB - Netradiční a zážitkové hry v TV/ Inspirace do hodin VV
Hodina TV 31.3. zaměněna 29.3. s hodinou HV.


Akce ŠD:
Odemykání řeky Blanice – podle počasí upřesníme termín.
Návštěva knihovny – Březen, měsíc knihy.


OPRAVA !
3.2. Pololetní prázdniny :-)


Plán měsíce: LEDEN
6.1. Tři králové – připomínka tradice – „starší mladším“.
11.1. Konzultace s rodiči a žáky (14.15- 16.00h nebo dle vlastní domluvy).
12.1. Školení Novely právních předpisů – Staňková 13.00- 17.00h
20.1. Pedagogická rada – hodnocení za 1. pololetí.
31.1. Předávání vysvědčení za 1. pololetí škol. roku 2016/17 –
4. hodina. Odpolední výuka odpadá – Sportovní odpoledne na sněhu. Společenské hry v případě nepříznivého počasí.
3. 2. Pololetní vysvědčení

Příprava na soutěž NP Šumava – Šumava ve školních lavicích ( p.uč. L. Třísková)

AKCE ŠD:
Zimní radovánky – bruslení a bobování – je nutné mít v ZŠ vhodné oblečení, obutí.


PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLE
1.12. Fotografování žáků 1. ročníku – foto v Prachatickém deníku
5.12. Mikulášská besídka (10.00 h)
13.12. Putování za duchem Vánoc- pohádka v divadle PT -50,-Kč. Odjezd v 6.45h linkovým autobusem - peníze na cestu! Po divadle nás čeká beseda v knihovně (Téma:Poselství Vánoc).
Obchůzky Lucií – v ŠD – připravit si kostýmy
14.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – zpívání pod rozsvíceným stromem ve Zbytinách od 18.00h (účast dětí ZŠ, Dětského útulku, Zbytinských bab) – Zvoneček a lucernu s sebou.
22.12. Vánoční nadílka mezi kamarády - dopolední pozastavení plné koled, zvyků a pohádek. (hrnek, cukroví, čaj, lžička, dárky). Pokud se rodiče chtějí zúčastnit, jsou vítáni. Rozloučíme se s dětmi slavnostním, vánočně laděným, obědem.
22.12.ŽIVÝ BETLÉM – 17.00h u kostela. Děti se zapojí v rolích andělů a pasáčků. Mají rozdělené role s texty. Pokud se nemohou zúčastnit, napište nám, abychom vystoupení přizpůsobily. Prosíme Vás o přípravu kostýmů (beranici, klobouk, hůl, kožíšek nebo pytlovina jako košile přes teplé oblečení apod., bílé roucho, velký svetr po mamince  nebo šaty přes bundu – andílci budou naducaní, ale hlavně, že nezmrznou . Pokud máte problém věci sehnat, včas se ozvěte, pomůžeme si navzájem)

23.12. Vánoční prázdniny
Vážení rodiče!
Přejeme Vám příjemně prožitý adventní čas,
pohodu plnou radosti a pevného zdraví.
Kolektiv pracovníků ZŠ Zbytiny


Plán měsíce: LISTOPAD
2.11. DUŠIČKY – žáci 1. a 2. ročníku - vzpomínáme na své předky – výroba lucerny, procházka hřbitovem. DEN KNIHY- žáci 1. a 2. ročníku podpora čtenářství u dětí.
7.11., 21.11. – 4. a 5. plavecký výcvik
9.11. Konzultace s žáky a rodiči o prospěchu a chování (14.30-16.00).
14.11. „Křemílek a Vochomůrka“ – žáci 1. a 2. ročníku
Odjezd 6.45h linkovým autobusem, návrat na oběd.
• 8.30h - divadelní představení v Prachaticích
• 9.45h – návštěva knihovny v Pt – paní knihovnice nás seznámí se způsobem výpůjček v knihovně, provede nás knihovnou.
16.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
16.11. Světélkování Zbytinami – 16.30 h odpolední akce pro děti a rodiče. Brambory na pečení a lucerny či lampiony s sebou 
17.11. Státní svátek
18.11. Ředitelské volno.

Nabídka školy – Hry a písně pro začátečníky v AJ – 1x měsíčně v pátek po obědě.
V tomto měsíci budou zájemci nacvičovat ŽIVÝ BETLÉM.

AKCE ŠD:
Drakiáda
Zamykání Blanice
Píšeme dopis Ježíškovi


Plán měsíce: ŘÍJEN

1.10. Zahájení činnosti Klubu dětí ve Zbytinách
15.10. Vystoupení žáků pro seniory ve Zbytinách. Sraz v 13.45 v ZŠ.
17.10. Plavecký výcvik – 1. lekce (doprava autobusem) - 2h výuka v ZŠ, odjezd na plavání v 9.30 h (17.10.,24.10.,31.10.,7.11.,21.11.)
20.10. Den stromů – projektová výuka v terénu s panem Roseckým.
26.-27.10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státuJÍZDA ZRUČNOSTI KE DNI BEZ AUT

Školáci s koly a cyklistickými helmami se sešli společně se svými rodiči a učiteli na hřišti, které se pro čtvrteční odpoledne 22.9. proměnilo v hřiště dopravní. Pro děti zde paní učitelky připravily na tento Den bez aut jízdu zručnosti a mnoho zajímavých úkolů z dopravní výchovy. Vyvrcholením cyklistických dovedností byl společný cyklovýlet do Skříněřova a zpět. Všichni se v pořádku vrátili ke škole, kde děti dostaly mnoho pozorností od tatínka Honzíka Vrány, a také cyklistický průkaz na tento školní rok.
Rodičům, kteří se naší akce zúčastnili a společně ji aktivně tvořili, moc děkujeme a dětem přejeme bezpečnou jízdu.

EXKURZE ČESKÝ KRUMLOV
Ve čtvrtek 29.září se vypravíme do míst, kde se historieobjeví skutečně na každém kroku. Ukončíme tak náš měsíční projekt "Naše království."
Odjezd od ZŠ minibusem v 7.50 h - děti si přinesou „podsedák“.
Návrat do 14.15h.
Je nutné, aby s sebou děti měly pestrou svačinu na celý den a dostatek pití.

Program:
1) Prohlídka „Tajuplné kláštery“ se odehrává v místnostech gotika a renesance. Seznámíme se se skladováním potravin, alchymistickou dílnou (oboje místnosti jsou ve sklepě expozice), na půdě a na závěr v herně. V gotické místnosti si děti budou moci například vyzkoušet drátěnou košili rytíře, v alchymistické dílně si zahrajeme na alchymisty a provedeme jednoduché (a bezpečné) pokusy, v průběhu setkání budeme luštit nejrůznější šifry – z tohoto důvodu zakončení probíhá v herně, kde je spojitost s Leonardem da Vinci. Na závěr programu si děti mohou vyzkoušet zahrát loutkové divadlo, kuličky, hlavolamy a jiné hry v klášterní herně.
Cena 50,-Kč, doprava bude rozpočítána po fakturaci dopravce.
2) Svačina
3) Zámek Český Krumlov – procházka zámeckými nádvořími, zámeckou zahradou - svačina
4) Prohlídka Č. Krumlova


Plán měsíce: ZÁŘÍ
1.9. Slavnostní zahájení školního roku.
8.00-10.00 výuka, oběd od 11.00h.
Téma: NAŠE KRÁLOVSTVÍ
Přihlášky do ŠD, ŠJ, Klubu dětí Zbytiny a Náboženství, Školní mléko
5.9. Sběr papíru – starý papír, prosím Vás, shromažďujte před farou, odveze jej fa Jihosepar Vimperk.
22.9. Třídní schůzka od 15.00h
Světový den bez aut – Od 16.00 hodin na hřišti.
Sportovní odpoledne pro rodiče a děti - Jízda zručnosti na kole, „Jízda králů“ s rodiči do Skříněřova.

28.9. Státní svátek

Plánujeme: Exkurze ČESKÝ KRUMLOV - Interaktivní expozice lidských dovedností, umu našich předků. Skladování potravin a nápojů od středověku, život šlechty v době renesance.

Zahájení školního roku 2016/2017
Organizace ve třídách první týden:
1.ročník:
1.9.2016 - Slavnostní zahájení s rodiči ( 8:00 hod. ) 2.9.2016 – výuka 2 vyučovací hodiny
5.9.2016- výuka 3 vyučovací hodiny
6.9.2016 – výuka 4 vyučovací hodiny

Ostatní ročníky : 1.9.2016 – výuka do 10:00
2.9.2016– výuka do 11:40
Od 5.9.2016 výuka podle rozvrhu hodin.

• slavnostní zahájení pro žáky i rodiče se koná pro 1.až 5. ročník.Pro rodiče 1. ročníku se koná po slavnostním zahájení krátká informační schůzka
• školní družina otevřena od 6.50 hodin
• po společném zahájení se rozejdou žáci do tříd
• všichni si přineste přezutí i školní tašku
• v 9.00h odchází žáci domů v doprovodu rodičů, školní družina a školní jídelna je v provozu pro žáky, kteří neodcházejí a mají oběd (Oběd je přihlášen všem dětem, v případě nezájmu si jej můžete odhlásit do 7.30 hodin - platí i během roku !!!)

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Mgr. Petra Staňková, ředitelka školy, pracovníci ZŠ ZBYTINY


SOUTĚŽ NP ŠUMAVA - „ŠUMAVA VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“ - STOŽEC 2016
Naši žáci skvěle obstáli v široké konkurenci škol v regionu.
GRATULUJEME!

2.ročník
3. místo František Rosecký-zúčastnil se slavnostního vyhlášení v Srní
6. místo Karolína Václavíková

3.ročník
6. místo Kaya Keltnerová
14. místo Ondřej Sedláček
Plán měsíce: ČERVEN
6.6. Přírodní rezervace CEV Dřípatka ve Zdenicích – celodenní výuka o přírodě na přírodních stanovištích.
Odjezd:6.45h ze Zbytin, přestup v Pt do Zdenic. Návrat na oběd vlakem ve 13.00h.
S sebou: Pevnou obuv (děti budou celé dopoledne v přírodě – mokrá tráva!), buřty na opékání, chléb, psací potřeby, pláštěnka, kapesné.

7.6. Sportovní areál TATRAN – sportujeme s osobnostmi českého sportu. Děti se na jednotlivých stanovištích seznámí a zapojí se do netradičních i známých sportovních disciplín (hokejbal, cross fit, stolní tenis, judo, fotbal, atletika). Odjezd:6.45h ze Zbytin. Návrat na oběd vlakem ve 13.00h.
S sebou: Sportovní oblečení a obuv, svačina, pláštěnka. Kapesné.

7.6. – Závěrečná konzultace s žáky i rodiči o prospěchu a chování žáků- od 15.00 hodin.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 14.30 hodin.

8.6. Seminář Dřípatka „Co se skrývá za bludným kořenem“- P. Staňková

15.6. FOCENÍ ŽÁKŮ – 9.00h
Do notýsku, prosím Vás, napište, kolik ks společných, individuálních, či skupinových fotek žádáte.

15 .6. Loučení se školním rokem - od 15.30 h- 17.00h (SFÉRICKÉ KINO 110,-Kč, PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, ROZLOUČENÍ S „PÁŤÁKY“, posezení u ohně s opékáním, případně s přineseným pohoštěním).

17.6. Výuka s Policií ČR ve Zbytinách – bezpečnost dětí o prázdninách.

22.6. – Exkurze státní zámek Vimperk – edukační program „Zahradník“ – seznámení se zahradami zámku Vimperk, se strukturou renesanční zahrady.

Matýskova stezka – „Učíme se společně“ - plnění úkolů na Matýskově stezce společně se třídou Montessori Prachatice + společné hry na hřišti + opékání. Datum upřesníme podle počasí.

Výuka na dopravním hřišti. S sebou: Batoh se svačinou, pitím, pláštěnkou, kapesným. Návrat na oběd. Datum upřesníme podle počasí.

25.6. - Výměna učebnic. Pomůcky na nový školní rok.

30.6. - Slavnostní předání vysvědčení za školní rok 2015/2016


Plán měsíce: KVĚTEN
12.5. Rekordy školy – atletické závody všech dětí ZŠ Zbytiny na Tatraně v Prachaticích Odjíždíme ráno linkovým autobusem, sraz v 6.40 na zastávce Zbytiny. S sebou batoh, dostatek pití, svačinu, pokrývku hlavy, případně podle počasí pláštěnku, sportovní oblečení a obuv, peníze na zpáteční cestu vlakem. Oběd v ZŠ.

18.5. Divadlo Z BEDNY „O loupežníku Barabánovi“ 45,-Kč -od 10.30h ve Zbytinách.

19.5. Beseda Krizového centra „Vztahy v rodině“- v ZŠ

26.5. Dětský den na Olšině. Odjezd v 8.00hod, návrat do 13.00h.
S sebou batoh, dostatek pití, svačinu, pokrývku hlavy, případně podle počasí pláštěnku, sportovní oblečení a obuv. Oběd v ZŠ.


Jak se žije s hendikepem?
Je snadné pro nevidomé lidi pohybovat se v neznámém prostředí?

Potřebuje člověk s omezenou hybností dolních končetin pomoc při přecházení z místa na místo?

Je těžké se obléci, když budu mít zlomenou ruku?

Na tyto otázky odpovídaly děti bez zaváhání a jednoznačně!

„To není těžké, já znám pána, který jezdí na vozíku i přes silnici.“ „A já jsem viděla slepou paní, jak

chodila s pejskem po chodníku a ani

Zdravé děti si hodně věcí ani neuvědomí, nemají možnost to zažít. Sice vnímají, že někteří lidé se

odlišují, ale vžít se do situace tělesně nebo psychicky postiženého člověka je pro ně těžké.

Dne 2. března jsme se o to alespoň trošku pokusili.

Celý den děti ve škole a ve školní družině pracovaly za ztížených podmínek. Na vlastní kůži si

vyzkoušely, jak těžké je překonat překážky a jak těžké je žít s hendikepem. Jejich úkolem bylo

pracovat celý den se znehybněnou jednou rukou, přejít překážkovou dráhu se zavázanýma očima, ale

také nakreslit obrázek ústy nebo nohou.

Na konci dne si děti vyprávěly o svých pocitech a teď už i „zkušenostech“. Připomněly si zásady

bezpečného chování při sportu a v tělocvičně, ale také jak důležité je ohleduplné a kamarádské

chování v kolektivu. Už ví, co mohou udělat pro postižené kamarády, jak si mohou navzájem

pomáhat, a že lítost a soucit není na správném místě. Pro děti je důležité vědět, že hendikep

postiženého člověka nevyřadí z běžného života, a proč se nenechat hendikepem svazovat, ale být

samostatný a svobodný. Velkým příkladem jim byl žák naší školy, který i přes své pohybové omezení

dokáže každodenně prožívat radost ze života a snaží se zapojit do všech aktivit školy.

Někdy jsou však okamžiky, kdy i Matyáš potřebuje pomoc druhého. Například zavázat boty. Ne každý

dokáže chlapci pomoc poskytnout, a proto bylo skvělé zařadit úkoly, kterým si děti uvědomily

nutnost spolupráce, pomoci. Jak se říká…. v nouzi poznáš přítele.

Foto najdete zde

VELIKONOČNÍ PEČENÍ

Pracovní činnosti před Velikonoci byly sladké a voňavé! Pekli jsme totiž z kynutého těsta velikonoční zvykoslovné pečivo. Moc děkujeme naší paní kuchařce, paní Faltýnové, za přípravu těsta podle tohoto receptu:
1/2 k hladké mouky + 1/2 kg polohrubé mouky + 20 dkg tuku (Hera)+ 1 vejce + 1 žloutek + 1/2 l mléka +kostička droždí +malá lžička soli + 15-20 dkg cukru. Zdobíme oříšky, rozinkami a mandlemi. Zaděláme těsto a necháme alespoň půl hodiny kynout.. Pečeme v předehřáté troubě cca 20 minut na 200 stupňů C.

Z těsta jsme upekli krásné ptáčky, kohoutky a slepičky a vše jsme pěkně ozdobili plátky mandliček a rozinkami. Společné pečení se nám moc líbilo. Všem naše pečivo moc chutnalo a mnozí si přáli dostat takový dobrý recept!

Foto najdete zde

Plán měsíce: DUBEN
11.4. Zbytinský zvonek – soutěž ve zpěvu lidových písní
12.4. Třídní schůzka (společná schůzka všech rodičů) a následné konzultace o prospěchu a chování za 3.čtvrtl- od 15.00 hodin.
17.4. Preventivní program 40,-Kč Téma:–1.-2.roč. Etiketa pro nejmenší
-3.-5.roč. Mediální džungle
22.4. Den Země - Soutěž Šumava ve školních lavicích (NP Šumava), úklid v okolí školy v rámci akce Ukliďme Česko, zakládání zahrady, plánování zahrady.
Akce ŠD:
„Učíme se jarní hry“


Plán práce: BŘEZEN
3.3 Školení –ČB –„Tóny jara“ (Staňková)
5.3. Vystoupení na MDŽ Zbytiny – sraz v 16.00 h v předsálí
9.3. Pečení s Dřípatkou v ZŠ Zbytiny- 30,-Kč. Program „ Zvířátka v jarním obřadním pečivu“ – 8.00-10.00h
(S sebou zástěrky)

23.3. Velikonočně laděná „škaredá středa“ v Prachaticích
Tento den jsme pro děti opět naplánovali různorodé aktivity, které jim pestře přiblíží svátky jara.
• Velikonoční zdobení vajíček s Lenkou Volkovou v PT muzeu 20,-Kč.
• Jarní cvičení v Jógacentru se Sítou 30,- Kč.
• Beseda s katechetkou Lenkou Hanžlovou „Velikonoce“
S sebou 3 vyfouknutá vajíčka svačinu, peníze, pohodlné oblečení na cvičení.
Odjezd od zastávky v 6.45 hodin.

24.,25.3. Velikonoční prázdniny
28.3. Pondělí velikonoční

31.3. Kdo si hraje, nezlobí – 1.-2.ročník - divadelní představení s písničkami na ZŠ Národní v PT 50,- Kč. Zároveň se podíváme, jak to vypadá na jiné, sídlištní, škole. Zkusíme si výuku tak trochu jinak se žáky ZŠ Národní. S sebou přezůvky, svačinu, pití, peníze.Ovoce do škol
V rámci projektu Ovoce do škol, ke kterému je přihlášena i naše škola, je žákům každý měsíc dodávána zásilka plná vitamínů. Počátkem února si děti pochutnaly na mrkvi, o níž nám zajímavosti našla a sepsala doma Karolínka Václavíková. Děti si svoji mrkev zkusily i samostatně očistit a o to raději ji jedly.
Foto najdete zde

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1.třídy se na naší škole konal v pátek 22.ledna 2016. Letos se k němu dostavily 3 princezny - Michalka, Gábinka a Adélka. Všechny připravené úkoly i dovednosti zvládly bez potíží. Zvolené téma "Ve městě a na venkově " děvčátka přivedlo na statek mezi domácí zvířátka i do města plného dopravních prostředků i značek. Domů si budoucí prvňačky odnesly kromě pamětního listu také dáreček vyrobený staršími dětmi a knihu. Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo i dařilo a našli si zde brzo nové kamarády.

Foto najdete zde

Plán práce: ÚNOR

1.2. 1.třída – dm preventivní program „Veselé zoubky“.
Cílem programu je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se hravou formou v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu. S sebou kartáček, pastu a kelímek.

8.2. CEV Dřípatka – Ptačí říše 2.-5.ročník
Odjezd v pondělí ráno autobusem do Prachatic, sraz v 6,40 na zastávce. S sebou batůžek, přezůvky, dostatek pití, svačina, penál, sešit z prvouky, peníze na autobus a na vlak (asi 27,-Kč) + cena programu 35,-Kč.

10.2. Karneval pro žáky školy i dětský útulek. Od 11.30h- dětský útulek, od 12.15h společně se ZŠ - do 14.00 hodin.

15.- 19.2. Jarní prázdniny - ŠJ a ŠD je uzavřena

23.2. Školení novely právních předpisů – 14.00h - 17.00h (Staňková)
24.2. Školení Učím (se) rád v 1. třídě - 8.00h – 13.00h (Staňková)

5.3. - sobota Besídka MDŽ – akce OÚ Zbytiny
Prosíme vás o rezervaci tohoto dne ve vašem diáři na krátké vystoupení dětí. Děkujeme!!!
Akce ŠD – Valentýnská přáníčka, výzdoba tělocvičny na karneval-cizokrajná zvířátka
Přírodovědná soutěž NP Šumava – „Poznáváme Šumavu“ – příprava žáků 2.-5.ročníku L. Třísková


Plán práce: LEDEN
6.1. Tři králové – připomínka tradice - starší mladším.
6.1. Konzultace s rodiči a žáky (14.15h- 16.00h).
21.1. Pedagogická rada – hodnocení za 1.pololetí.
22.1. Zápis do 1.třídy 14.30h-17.00h . Plakát s bližšími informacemi zde.
28.1. Předávání vysvědčení za 1. pololetí škol. roku 2015/16 –
4. hodina. Odpolední výuka odpadá – Sportovní odpoledne na sněhu. Společenské hry v případě nepříznivého počasí.
29.1. Pololetní prázdniny.


Představujeme ZŠ a Dětský útulek ve Zbytinách - 2.část


Představujeme ZŠ a Dětský útulek ve Zbytinách - 1.část
Plán měsíce: PROSINEC
PŘEDVÍNOČNÍ ČAS V ZŠ ZBYTINY


30.11. Dřípatka – Žáci 1.,2. ročníku + M. Dubský a D. Kobsa - Výukový program „Ovečka a její kamarádi“ – zvířata na dvoře, zpracování vlny…, 45,-Kč. Odjezd v 6.45 h linkovým autobusem –peníze na cestu!

1.12. Mikulášské pečení – pečeme v ZŠ se Silvou Janošťákovou (od 10.00h při PV, VV- záměna rozvrhu za čtvrtek). Cena 30,-Kč

4.12. Mikulášská besídka (10.00 h) - ZŠ s dětským útulkem

7.12. Zvířátka a loupežníci- pohádka v divadle PT -50,-Kč . Žáci 1.,2. ročníku + M. Dubský a D. Kobsa- Odjezd v 6.45 h linkovým autobusem, starší žáci odjezd v 9.00h –peníze na cestu! Po divadle nás čeká setkání s katechetkou na faře (Téma : Poselství Vánoc, Návštěva kostela, Betlém). Tvořivá dílna v DDM Prachatice od 11.00h- 20,- Kč.

9.12. Česko zpívá koledy – zpívání pod rozsvíceným stromem ve Zbytinách od 18.00h (účast dětí ZŠ, Dětského útulku, Zbytinských bab) – Zvoneček a lucernu s sebou

16.12. Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem – kniha Kapřík Metlík – cena 40,-Kč – viz plakát na zadní straně, možnost zakoupit knihu a památeční předměty.

20.12. Adventní koncert v kostele sv. Víta – 11.00h – účast dětí nutná.

21.12. Předvánoční setkání – vánoční nadílka mezi kamarády, dopolední pozastavení plné koled, zvyků a pohádek.(hrnek, cukroví, čaj, lžička , dárky)
Pokud se rodiče chtějí zúčastnit, jsou vítáni. Rozloučíme se s dětmi slavnostním vánočně laděným obědem.

22.12. Ředitelské volno

Vánoční pečení vánoček s paní Kuzmovou - upřesníme datum.

Vážení rodiče, paní vychovatelky!
Příjemně prožitý adventní čas, pohodu plnou radosti a pevného zdraví přeje
kolektiv pracovníků ZŠ ZbytinyPlán měsíce: PROSINECPředvánoční čas v ZŠ ZBYTINY


Plán měsíce: LISTOPAD
2.11. Dušičky – vzpomínáme na své předky - procházka hřbitovem s lucernou.
6.11. Přírodovědný kroužek – 1. setkání (13.00-14.00). Děti budou po plavání, připomínáme proto teplé oblečení na pobyt v přírodě.
10.11. Konzultace s žáky a rodiči o prospěchu a chování (14.30-16.00 h).
12.11. „Jak se žije u nás doma“ – preventivní program Krizového centra.
16.11. Ředitelské volno.
17.11. Státní svátek
20.11. Pedagogická rada za 1.čtvrtletí
30.11. CEV Dřípatka – program „ Ovečka“ pro žáky 1.,2.roč., integrované žáky. Cena 45- Kč. Odjezd v 6.45 linkovým autobusem.

Zamykání Blanice – akce ŠD

Světélkování Zbytinami – termín upřesníme do notýsků podle počasí.


Plán měsíce: ŘÍJEN
1.10. Zahájení činnosti Klubu dětí ve Zbytinách
15.10. Výroční zpráva předložena Školské radě
15.10. Seminář dopravní výchovy FRAUS – Č.B. – Staňková
16.10. Plavecký výcvik – 1.lekce (doprava autobusem)- 2h výuka ZŠ, odjezd na plavání v 9.30 h
17.10. Vystoupení žáků pro seniory ve Zbytinách. Sraz v 13.45 v ZŠ.
20.10. Den stromů – projektová výuka.
21.10. CEV Dřípatka – výukový program v terénu 3.-5. ročník – Štěpánčin park (35,- Kč vlak – odjezd vlakem v 6.50h 30,-Kč). Teplé oblečení na pobyt venku, svačina, pití.
26.10. Divadlo Prachatice – Čarodějná pohádka. 1.-2. ročník
Odjezd v 6.45 linkovým autobusem (50,-Kč vstup + doprava).
28.10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
29.-30.10. Podzimní prázdninyZměna termínu třídních schůzek a Jízdy zručnosti !!!
Třídní schůzka i akce pro rodiče a děti je přesunuta na 24.9.2015. Čas zůstává stejný.Velmi se omlouváme za případné komplikace s organizační změnou.


U nás ve škole v září
Přihlášky do ŠD, ŠJ, Klubu dětí Zbytiny a Náboženství

Téma: NAŠE KRÁLOVSTVÍ
1.9. Slavnostní zahájení školního roku. 8.00-10.40 výuka, oběd.

8.9. Školení BOZP

Sportovní odpoledne pro rodiče a děti - Jízda zručnosti na kole.
Světový den bez aut – Od 16.00 hodin na hřišti.
22.9. Třídní schůzka od 15.00h

28.9. Státní svátek

První školní den
Na slavnostní přivítání prvňáčků do naší školy se všichni moc těšili. Letošní začátek školního roku byl nazván „Naše království“ a bude provázet žáky školy i v několika příštích dnech. Od rána starší žáci chystali s paní učitelkou Lenkou a Ilonkou překvapení pro malé kamarády. Ve škole děti uvítal papírový hrad, jemuž brzo vyrobí na hodinách PV a VV pohádkové postavy. Dřevěné meče pro rytíře, kterým ráno chlapci zdobili rukojeť, posloužily jako slavobrána pro nové školáčky. Děvčata naše království zdobila papírovými růžemi. Najít r ozsypané perly na zahradě a spoustu jiných her děti čeká i ve školní družině. Prvňáčci přišli dobře naladěni a první den vykročili úspěšně do školního roku – odemkli svým klíčem naše království. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů ve škole, hodné kamarády a radost z poznávání.
Paní učitelky Petra, Lenka a Ilona

Fotogaleri nalezne zde: První školní den 2015

Provoz školní jídelny:
Přihlášky ke stravování je možné podat v době od 1.-5 .9. 2015 v kanceláři vedoucí školní jídelny. Pozor na změnu telefonního čísla do ŠJ !!! 797 991 145 !!!
•Školní jídelna vydává obědy od úterý 2. 9. 2015.


Provoz školní družiny:
•1. 9. 2015 – setkání dětí a rodičů s vychovatelkou školní družiny, prohlídka učebny, doladění provozních otázek –vyplnění přihlášek do ŠD
– pravidelné zahájení provozu školní družiny
•Provoz ranní družiny bude zahájen pro žáky 1. 9. 2015 od 6:50 hodin.


Začátek školního roku 2015/16
1.9.2015 je škola otevřena od 6.50 h.
Slavnostní zahájení a vítání prvňáčků s tématem „Naše království“ proběhne od 10.00 h. Dopoledne na Vás děti čeká mnoho aktivit v královském duchu.
Těšíme se na Vás!